1. aromatisering

    aromatisering, kemisk reaktion vid vilken en mättad eller omättad, icke-aromatisk organisk förening överförs i en aromatisk förening.
  2. violer

    violer, Viola, släkte violväxter med ca 500 arter ett- eller fleråriga örter och ett fåtal småbuskar.