1. kardemumma

  kardemumma, Elettaria cardamomum, art i familjen ingefärsväxter.
 2. näveväxter

  näveväxter, Geraniaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med knappt 800 arter ett- till fleråriga örter och några buskar, huvudsakligen i tempererade och subtropiska trakter.
 3. limeblad

  limeblad, kaffirlime, vild lime, i kryddsammanhang inte bladen av lime utan av citrusarten papeda.
 4. koriander

  koriander, Coriandrum sativum, art i familjen flockblomstriga växter.
 5. ananas

  ananas, Ananas comosus, art i familjen ananasväxter.
 6. polyimider

  polyimider, en grupp högtemperaturstabila polymerer.
 7. aromatisk polyamid

  aromatisk polyamid, detsamma som aramid.
 8. malört

  malört, äkta malört, Artemisia absinthium, art i familjen korgblommiga växter.
 9. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 10. bensopyren

  bensopyren, polycykliska aromatiska kolväten, se benspyren.