1. aromaticitet

  aromaticitet, teoretiskt begrepp inom organisk kemi, använt vid beskrivning av elektronstrukturer som ger föreningar en särskilt hög grad av stabilitet och reaktionströghet.
 2. essens

  essens, koncentrerat ämne som används som arom- eller smaktillsats i saft, bakverk, konfekt, spritdrycker, kosmetika etc.
 3. koriander

  koriander, Coriandrum sativum, art i familjen flockblomstriga växter.
 4. guava

  guava, guajava, arter i släktet Psidium i familjen myrtenväxter, framför allt P. guajava, som är ett upp till 10 m högt träd, ibland buske, med motsatta, ständigt gröna blad med körtlar.

 5. wasabi

  wasabi, japansk pepparrot, grön pepparrot, Eutrema wasabi (synonym Wasabia pungens, Cochlearia wasabi, Alliaria wasabi), art i familjen korsblommiga växter.

 6. aprikos

  aprikos, Prunus armeniaca, art inom familjen rosväxter.

 7. myrten

  myrten, Myrtus communis, art i familjen myrtenväxter.
 8. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 9. miljögifter

  miljögifter, benämning på särskilt skadliga kemiska ämnen i den yttre miljön.
 10. rosengeranium

  rosengeranium, doktor Westerlunds ( hälso) blomma, ( doft) geranium, Pelargonium graveolens, art i familjen näveväxter.