1. fenol

  fenol, allmän beteckning för kemisk förening innehållande minst en hydroxigrupp som är bunden till en kolatom i en aromatisk ring.
 2. öl

  öl, alkoholdryck framställd av mältad säd (oftast korn), humle, vatten och jäst (se bryggeriteknik).
 3. pepsin

  pepsin, ett enzym med molekylmassan 34,6 kDa, vilket är aktivt i sur miljö (pH-optimum 1,5–2,0), och som spaltar peptidbindningar i proteiner vilka innehåller aminosyror med aromatiska sidokedjor.
 4. humus

  humus, humusämnen, mörkfärgad, nästan svart, organisk substans i framför allt jord och torv.
 5. dieselolja

  dieselolja, diesel, bränsle som används i dieselmotorer och består av en kolväteblandning.

 6. ingefära

  ingefära, Zingiber officinale, art i familjen ingefärsväxter.
 7. fenyl

  fenyl, C6H5–, inom kemin benämning på den enklaste aromatiska envärda kolvätegruppen.

 8. cantaloupemelon

  cantaloupemelon, Cucumis melo Cantaloupe-Gruppen, sortgrupp inom arten melon i familjen gurkväxter.
 9. kolväten

  kolväten, kemiska föreningar i vilka endast kol och väte ingår.
 10. polyester

  polyester, polymer med estergrupper, –R–CO–O–, där R är en kolväte­grupp i kedjemolekylerna.