1. kransblommiga växter

  kransblommiga växter, läppblommiga växter, Lamiaceae (syn. Labiatae), familj tvåhjärtbladiga växter med ca 3 000 arter fleråriga, sällan ettåriga, örter samt ett antal halvbuskar, buskar och träd.
 2. kardemumma

  kardemumma, Elettaria cardamomum, art i familjen ingefärsväxter.
 3. dieselolja

  dieselolja, diesel, bränsle som används i dieselmotorer och består av en kolväteblandning.

 4. lukt- och smakämnen

  lukt- och smakämnen, enskilda kemiska ämnen eller komplexa blandningar av sådana som inverkar på luktreceptorer i näsan eller smakreceptorer i tungan och skapar lukt- respektive smakupplevelse (se luktsinne och smaksinne).
 5. rökning

  rökning, behandling av livsmedel med rök, en av de äldsta metoderna att förlänga hållbarheten.
 6. bensen

  bensen, förr bensol, C 6H 6, en färglös, starkt ljusbrytande vätska med karakteristisk lukt.
 7. arener

  arener, generell benämning på mono- och polycykliska aromatiska kolväten.

 8. renfana

  renfana, Tanacetum vulgare , art i familjen korgblommiga växter.
 9. gift

  gift, substans som i viss koncentration är skadlig för allt levande.
 10. dehydrogenering

  dehydrogenering, reaktionstyp inom organisk kemi, vid vilken väteatomer (latin hydrogenium) avlägsnas ur en organisk molekyl.