1. dehydrogenering

  dehydrogenering, reaktionstyp inom organisk kemi, vid vilken väteatomer (latin hydrogenium) avlägsnas ur en organisk molekyl.
 2. aminer

  aminer, organisk-kemiska föreningar, härledda ur ammoniak genom att en, två eller tre väteatomer ersatts med lika eller olika kolvätegrupper.

 3. fenol

  fenol, beteckning för karbolsyra, hydroxibensen, C6H5OH, den enklaste aromatiska hydroxiföreningen.

 4. balsamering

  balsamering, behandling av en död kropp för att skydda den mot autolys, förruttnelse och djurangrepp.
 5. rökning

  rökning, behandling av livsmedel med rök, en av de äldsta metoderna att förlänga hållbarheten.
 6. alicyklisk förening

  alicyklisk förening, cyklisk organisk-kemisk förening, där enbart kolatomer ingår i ringen/ringsystemet och där ingen av ringarna har aromatisk karaktär.
 7. kirimojaväxter

  kirimojaväxter, synonym cherimoyaväxter, Annonaceae, familj växter som förekommer i tropiska trakter och omfattar cirka 2 100 arter, vilka med något enstaka undantag är träd eller buskar, stundom klättrande och oftast ständigt gröna.
 8. petrokemi

  petrokemi, samlingsnamn på verksamheter där kemiska produkter framställs med petroleum (olja och naturgas) som råvara.
 9. aromater

  aromater, trivialbeteckning för alicykliska och aromatiska föreningar som ingår i mineralolja.
 10. gurkmeja

  gurkmeja, gulrot, turmerik, Curcuma longa, art i familjen ingefärsväxter.