1. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 2. kvicksilver

  kvicksilver, vid rumstemperatur flytande metalliskt grundämne, tillsammans med zink och kadmium hörande till periodiska systemets grupp 12, zinkgruppen.

 3. bioenergi

  bioenergi, energi som erhålls direkt eller indirekt efter omvandling av olika typer av biologiskt material, biomassa.

 4. tyska viner

  tyska viner. Romarna lade grunden till den tyska vinkulturen för drygt 2 000 år sedan.