1. nafta

  nafta, petroleumnafta, klar, färglös, lättflytande och brännbar vätska som utvinns ur råolja genom upprepad destillation.
 2. papeda

  papeda, kaffirlime, kafirlime, kefirlime, Citrus hystrix, art i familjen vinruteväxter.
 3. malört

  malört, äkta malört, Artemisia absinthium, art i familjen korgblommiga växter.
 4. alkylatbensin

  alkylatbensin, benämning på en typ av miljöklassad motorbensin (se miljöbensin) vars innehåll av aromatiska och omättade kolväten är lägre än i vanlig bensin.
 5. isop

  isop, Hyssopus officinalis, art i familjen kransblommiga växter.

 6. mango

  mango, Mangifera indica, art i familjen sumakväxter.

 7. wasabi

  wasabi, japansk pepparrot, grön pepparrot, Eutrema wasabi (synonym Wasabia pungens, Cochlearia wasabi, Alliaria wasabi), art i familjen korsblommiga växter.

 8. garvämnen

  garvämnen, kemiska föreningar som omvandlar hud till läder.
 9. lök

  lök, kepalök, Allium cepa, art i familjen amaryllisväxter.
 10. disproportionering

  disproportionering, kemisk reaktion vid vilken två identiska molekyler reagerar med varandra under bildning av två olika molekyler i närmast högre och lägre oxidationstillstånd.