1. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 2. korallrev

  korallrev, marint ekosystem kring en kalkstensmassa som huvudsakligen är uppbyggd av skelett av framför allt stenkoraller men även vissa andra marina organismer.

 3. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 4. varg

  varg är ett däggdjur.

 5. George Washington

  Washington, George, född 22 februari 1732, död 14 december 1799, amerikansk militär och statsman, USA:s förste president 1789–97, generallöjtnant 1798.
 6. torka

  torka, tillfällig, oregelmässig eller onormal vattenbrist i den yttre miljön.
 7. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 8. Pablo Picasso

  Picasso, Pablo, född 25 oktober 1881, död 8 april 1973, spansk-fransk konstnär, modernismens mest mångsidige och nydanande förgrundsgestalt, verksam genom måleri, skulptur, grafik, keramik och teaterdekor.
 9. vombater

  vombater, Vombatidae, familj fåframtandade pungdjur med tre arter i östra Australien och på Tasmanien.
 10. koloni

  koloni, bosättning med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.