1. koloni

  koloni, bosättning med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.
 2. sengångare

  sengångare, två familjer trögdjur: tretåiga sengångare ( Bradypodidae) och tvåtåiga sengångare ( Choloepidae) med totalt sex arter i skogar i Central- och Sydamerika.
 3. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 4. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 5. cyanobakterier

  cyanobakterier, blågrönbakterier, Cyanobacteria, stor och varierad grupp fotosyntetiserande bakterier som förekommer över hela jorden, såväl på land som i vatten.
 6. konkurrens

  konkurrens, i ekologin en relation mellan två individer, populationer eller arter där den ena parten förbrukar eller lägger beslag på en resurs som därmed inte blir tillgänglig för den andra.
 7. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.
 8. tiger

  tiger, Panthera tigris, art i familjen kattdjur.
 9. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 10. artbildning

  artbildning, process vid vilken en eller flera nya biologiska arter uppstår ur en eller två redan existerande arter.