1. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 2. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 3. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.
 4. övergödning

  övergödning, i allmänt språkbruk detsamma som alltför långt gången eutrofiering.
 5. artbildning

  artbildning, process vid vilken en eller flera nya biologiska arter uppstår ur en eller två redan existerande arter.
 6. rödräv

  rödräv är en art i familjen hunddjur.
 7. delfiner

  delfiner, Delphinidae, familj tandvalar med 34 arter som förekommer i världens alla hav.
 8. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 9. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 10. pingviner

  pingviner, Spheniscidae, den enda familjen i ordningen pingvinfåglar.