1. Artisten

  Artisten, byggnad vid Götaplatsen i Göteborg, där Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet bedriver verksamhet.
 2. United Artists

  United Artists, UA, amerikanskt filmbolag, grundat 1919 av Charles Chaplin, D.W. Griffith, Mary Pickford och Douglas Fairbanks för finansiering och distribution av egna och andras filmer producerade utanför de stora bolagen.
 3. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.
 4. reggae

  reggae, musikform med ursprung i Jamaica.

 5. samisk musik

  samisk musik, musik speciell för samisk kultur.
 6. programmering

  programmering, formaliserad planläggning, t.ex. av en programstyrd verktygsmaskin eller tvättmaskin.
 7. blues

  blues, musiktradition med ursprung i den afroamerikanska kulturen i USA:s sydstater, i synnerhet Mississippi, Texas, Louisiana och Georgia.
 8. hiphop

  hiphop, ungdomsrörelse som inbegriper breaking, rapping (se rap), scratching (att diskjockeyn med handen tvingar skivtallriken fram och tillbaka, varvid ett skrapande ljud åstadkoms) och graffiti.
 9. country

  country, country and western, musikform med ursprung i amerikanska Söderns folkmusik och i brittisk och irländsk spelmanskultur.
 10. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.