1. artutrotning

    artutrotning, utrotning av växter, svampar och djur på grund av människans ingrepp i naturen.
  2. antropocen

    antropocen, människans tidsålder, föreslagen geologisk epok vanligen avseende tidsperioden efter cirka 1800, under vilken människan har utgjort en betydande faktor i förändringen av jordens geologi, klimat och ekosystem.