1. arvegods

  ar`vegods subst. ~et ORDLED: arve--gods-et
  Svensk ordbok
 2. gustavianska arvegodsen

  gustavianska arvegodsen, sentida benämning på den godsmassa som hopbragts av Gustav Vasa och av honom betraktades som Vasafamiljens egendom.
 3. -arv

  -arv, - arvet, ortnamnselement med betydelsen ’arvegods’, ’ärvd egendom’; finns i en mängd ortnamn i Dalarna, Uppland och Hälsingland.
 4. Domnarvet

  Domnarvet, stadsdel i Borlänge, känd främst genom Domnarvets Jernverk.
 5. Ulrik

  Ulrik, mansnamn av tyskt ursprung, motsvarande fornhögtyska Uodalrich, vilket är sammansatt av fornhögtyska uodal ’arvegods’ och namnelementet - rik ’mäktig’, ’härskare’.
 6. Barbro Stigsdotter

  Barbro Stigsdotter, 1500-talet, hustru till Arent Persson på Ornäs i södra Dalarna.
 7. -löv

  -löv, ortnamnsefterled som representerar en av de äldsta svenska bebyggelsenamnstyperna.
 8. Arent Persson

  Arent Persson, död ca 1548, storbonde i Dalarna.
 9. Ränneslöv

  Ränneslöv, f.d. församling i Laholms kommun, Halland (Hallands län).
 10. Lindärva

  Lindärva, f.d. församling i Lidköpings kommun, Västergötland (Västra Götalands län).