1. arvejord

  arvejord, jord på landet som förvärvats genom arv eller lämnats som vederlag för sådan jord.
 2. saliska lagen

  saliska lagen, de saliska frankernas (saliernas) lag från omkring 500 e.Kr.
 3. fideikommiss

  fideikommiss, egendom som till följd av förordnande, fideikommissbrev eller testamente för alltid ska stanna inom viss släkt.
 4. avlingejord

  avlingejord, äldre beteckning för jord som ägaren själv förvärvat.
 5. bördsrätt

  bördsrätt, den rätt som i äldre tid tillkom släktingar att vid försäljning av jord få förvärva den utbjudna jorden före utomstående personer, som inte var besläktade med den som ville avyttra jorden.
 6. jordnatur

  jordnatur, jordegendoms i äldre jordeböcker angivna egenskap av krono-, skatte- eller frälseegendom.
 7. äganderätt

  äganderätt, i juridisk mening den mest långtgående förfoganderätt som kan föreligga till en viss sak, en s.k. fullständig sakrätt.
 8. Hälsingland

  Hälsingland, landskap i Norrland.

 9. börda

  2bö`rda verb ~de ~t ORDLED: börd-ar SUBST.: bördande, bördning
  Svensk ordbok