1. vaner

  vaner (fornisl. vanir), i fornnordisk mytologi en av dess två gudagrupper, asar och vaner.
 2. asynjor

  asynjor är en grupp gudinnor i fornnordisk religion, se asar.
 3. Loke

  Loke är en av varelserna i fornnordisk religion.

 4. Frej

  Frej, eller Frö, är fruktbarhetsgud i fornnordisk religion.
 5. Brage

  Brage är diktkonstens gud i fornnordisk religion.

 6. Njord

  Njord är en av gudarna i fornnordisk religion.
 7. Asgård

  Asgård är asarnas hem i fornnordisk religion.
 8. Kvaser

  Kvaser, enligt den nordiska gudasagan en mycket vis man som skapades av den saliv som asar och vaner spottade i ett kar när de slöt fred.
 9. fornnordisk religion

  fornnordisk religion är ett namn för de religioner som fanns i Norden före kristendomen, alltså fram till cirka 1000-talet.

 10. alizarin

  alizarin (ytterst av arabiska al-asara, egentligen ’utpressad växtsaft’, av asara ’pressa’), 1,2-dihydroxiantrakinon, en syntetisk variant av det färgämne som utvinns från krapprot.