1. tiggerivisa

    tiggerivisa, tiggarvisa , visa som sjöngs i samband med att ungdomarna förr i tiden gick runt i byns eller stadens gårdar och sjöng för att skaffa pengar eller naturagåvor till sina fester, särskilt vid jul, valborgsmäss, pingst och midsommar.
  2. Edda

    Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.
  3. alisarin

    alisari´n subst. ~et el. ~en ORDLED: alisar-in-et
    Svensk ordbok