1. asbest

  asbest, fibrösa silikatmineral som kan indelas i serpentinasbest och amfibolasbest.
 2. Asbest

  Asbest, stad i länet (oblast) Sverdlovsk, Ryska federationen; 68 900 invånare (2010).
 3. asbest

  asbest [as´- äv. as`-] subst. ~en ORDLED: asbest-en
  Svensk ordbok
 4. serpentinasbest

  serpentinasbest, typ av asbest som utgörs av mineralet krysotil i serpentinserien, se asbest.
 5. asbestos

  asbestos, lungsjukdom som uppkommer genom inandning av asbestfibrer; se asbestbetingade sjukdomar.
 6. amfibolasbest

  amfibolasbest, långstråliga, fibrösa eller filtiga aggregat av olika slags amfiboler.
 7. asbestcement

  asbestcement, cementbruk, dvs. en blandning av cement och sand, armerat med asbestfibrer; handelsnamn Eternit ®.
 8. asbestbetingade sjukdomar

  asbestbetingade sjukdomar, samlingsbeteckning för sjukdomar förorsakade av kontakt med asbest.
 9. asbestkeramik

  asbestkeramik, gemensam benämning på asbestmagrad keramik av olika slag, känd från yngre stenåldern till järnåldern i Nordskandinavien och Finland.
 10. krysotil

  krysotil, chrysotil, fiberserpentin, sammanfattande benämning på mineralen klinokrysotil och ortokrysotil vilka tillhör serpentinserien.