1. asbestos

  asbestos, lungsjukdom som uppkommer genom inandning av asbestfibrer; se asbestbetingade sjukdomar.
 2. asbestos

  asbestos [-å´s] subst. ~en ORDLED: asbest-os-en
  Svensk ordbok
 3. asbestbetingade sjukdomar

  asbestbetingade sjukdomar, samlingsbeteckning för sjukdomar förorsakade av kontakt med asbest.
 4. dammlunga

  dammlunga, pneumokonios, lungsjukdom, orsakad av inandat damm.
 5. asbest

  asbest, fibrösa silikatmineral som kan indelas i serpentinasbest och amfibolasbest.
 6. gift

  gift, substans som i viss koncentration är skadlig för allt levande.
 7. yrkessjukdom

  yr`kessjukdom subst. ~en ~ar ORDLED: yrk-es--sjuk-dom-en
  Svensk ordbok
 8. asbest

  asbest [as´- äv. as`-] subst. ~en ORDLED: asbest-en
  Svensk ordbok