1. Calbuco

  Calbuco, stratovulkan i södra Chile, 45 km nordöst om Puerto Montt; 2 003 meter över havet.
 2. digital modulering

  digital modulering, förändring av en analog bärvågs amplitud, frekvens eller fas med en diskret informationssignal som representerar digitala data.

 3. Vadstena

  Vadstena, kommun i Östergötland (Östergötlands län).

 4. askkägla

  askkägla, koniskt formad vulkan som helt eller till väsentlig del är uppbyggd av vulkanisk aska.
 5. cinerarium

  cinerarium, nisch för gravurna med aska efter en avliden.
 6. Pompeji

  Pompeji var en stad i södra Italien, nära nuvarande Neapel.
 7. incinerator

  incinerator, brännugn med huvuduppgift att oskadliggöra miljöfarliga ämnen (t.ex. sjukhusavfall eller giftiga avgaser) eller minska volymen hos avfall (t.ex. hushållsavfall som skall deponeras).
 8. gravsättning

  gravsättning, enligt begravningslagen (1990: 1144) placering av avlidens stoft eller aska inom en bestämd gravplats (dvs. kistan eller urnan sänks i graven), liksom placering eller utströende av avlidens aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats.
 9. theca

  theca, ståndarknappshalva hos fröväxter.
 10. theca

  theca, det skelett som omger kroppen hos vissa tagghudingar.