1. askes

  askes, andlig träning, sträng återhållsamhet i det yttre för att vinna inre koncentration, t.ex. genom fasta, vaka eller sexuell avhållsamhet.
 2. ask

  ask, Fraxinus excelsior, art i familjen syrenväxter.
 3. kvarleva

  kvarleva, något som återstår, blir kvar.
 4. Shiva

  Shiva, Śiva, Siva, en av hinduismens mest betydelsefulla gudar, även kallad bl.a. Maheshvara, Mahadeva, Hara, Pashupati.
 5. Ask och Embla

  Ask och Embla, i den fornnordiska kosmogonin de två första människorna.
 6. ortodoxa kyrkor

  ortodoxa kyrkor, kyrkor särskilt i Östeuropa med ursprung i östra medelhavsområdet under de första århundradena e.Kr.
 7. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 8. Ganges

  Ganges, hindi Ganga, Indiens heliga flod, 2 506 km lång.
 9. barrskog

  barrskog, skog som huvudsakligen består av barrträd.
 10. Ask

  Ask, fornnordisk mytisk gestalt, se Ask och Embla.