1. Aske

  Aske, herrgård i Upplands-Bro kommun, Uppland (Stockholms län).
 2. aska

  aska, obrännbar återstod efter förbränning av bränslen.
 3. ask

  ask, äldre nordiskt volymmått.
 4. askes

  askes, andlig träning, sträng återhållsamhet i det yttre för att vinna inre koncentration, t.ex. genom fasta, vaka eller sexuell avhållsamhet.
 5. Beatrice Ask

  Ask, Beatrice, född 1956, politiker (moderat), riksdagsledamot 1988 och sedan 1994, skolminister 1991–94, justitieminister 2006–14.

 6. Aska härad

  Aska härad, Östergötland, omger Motala stad.
 7. Einar Ask

  Ask, Einar, 1909–82, bandyspelare, berömd för sin skjutförmåga (över 2 000 mål på ca 700 matcher).
 8. Karna Asker

  Asker, Karna, 1897–1989, textilkonstnär.
 9. Ask och Embla

  Ask och Embla, i den fornnordiska kosmogonin de två första människorna.
 10. Curt Asker

  Asker, Curt, 1930–2015, målare och skulptör.