1. Hunter S Thompson

  Thompson [tɑ:mpsən], Hunter Stockton, 1937–2005, amerikansk journalist och författare.
 2. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 3. Mette-Marit

  Mette-Marit, ursprungligen Mette-Marit Tjessen Høiby, född 1973, Norges kronprinsessa, sedan 2001 gift med kronprins Haakon.
 4. Calbuco

  Calbuco, stratovulkan i södra Chile, 45 km nordöst om Puerto Montt; 2 003 meter över havet.
 5. digital modulering

  digital modulering, förändring av en analog bärvågs amplitud, frekvens eller fas med en diskret informationssignal som representerar digitala data.

 6. Vadstena

  Vadstena, kommun i Östergötland (Östergötlands län).

 7. askkägla

  askkägla, koniskt formad vulkan som helt eller till väsentlig del är uppbyggd av vulkanisk aska.
 8. Embla

  Embla, den första kvinnan på jorden enligt den fornnordiska kosmogonin, se Ask och Embla.

 9. cinerarium

  cinerarium, nisch för gravurna med aska efter en avliden.
 10. incinerator

  incinerator, brännugn med huvuduppgift att oskadliggöra miljöfarliga ämnen (t.ex. sjukhusavfall eller giftiga avgaser) eller minska volymen hos avfall (t.ex. hushållsavfall som skall deponeras).