1. Mexico

  Mexico, Mexiko, stat i södra Nordamerika.

 2. Montenegro

  Montenegro, serbiska Crna Gora, stat på Balkanhalvön i södra Europa.

 3. kvartär

  kvartär, geologisk period från 2,6 miljoner år före nutid till nutid, även namn på det geologiska system (lagerföljd) som bildats under kvartärperioden.
 4. Augustinus

  Augustinus (egentligen Aurelius Augustinus), även kallad Augustinus av Hippo, född 30 november 354, död 28 augusti 430, kyrkofader, fornkyrkans mest betydande västerländske teolog, viktig även som filosof.
 5. Istanbul

  Istanbul, turkiska İstanbul, till 1926 Konstantinopel, stad i nordvästra Turkiet; 14 miljoner invånare (2015).
 6. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 7. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 8. Italien

  Italien, stat i södra Europa.