1. gravsättning

  gravsättning, enligt begravningslagen (1990: 1144) placering av avlidens stoft eller aska inom en bestämd gravplats (dvs. kistan eller urnan sänks i graven), liksom placering eller utströende av avlidens aska i minneslund eller på någon annan plats än begravningsplats.
 2. theca

  theca, ståndarknappshalva hos fröväxter.
 3. theca

  theca, det skelett som omger kroppen hos vissa tagghudingar.
 4. stratovulkan

  stratovulkan, skiktvulkan, vulkan som byggs upp av växellagrade skikt av aska och andra fasta utbrottsprodukter samt lavaflöden.
 5. kvarleva

  kvarleva, något som återstår, blir kvar.
 6. Agnar Mykle

  Mykle, Agnar, 1915–94, norsk författare.
 7. Styra

  Styra, f.d. församling i Motala kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 8. grav

  grav, plats där avlidens stoft eller aska får sitt sista vilorum, se begravning, gravskick, gravvård och kyrkogård.
 9. bresilja

  bresilja, annat namn på bresiljeträ.
 10. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.