1. kokabuske

  kokabuske, Erythroxylum coca, art i familjen kokaväxter.

 2. griftefrid

  griftefrid, en gravs helgd.
 3. Luxemburg

  Luxemburg, stat i västra Europa.

 4. Hallands län

  Hallands län, län i sydvästra Sverige.

 5. slagg

  slagg, produkt som uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner och som huvudsakligen består av oxider (ofta silikater).
 6. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 7. Carl Jacob Ask

  Ask, Carl Jacob, 1825–97, kirurg, professor i kirurgi och obstetrik i Lund 1858–97.
 8. kiselalger

  kiselalger, diatoméer, diatomacéer, Bacillariophyta, division alger som förekommer över hela jorden och som omfattar uppskattningsvis 10 000 arter.
 9. Thera

  Thera, nygrekiska Thira, Santorin, italienska Santorini, ö bland Kykladerna i Egeiska havet, Grekland; 76 km 2, 13 300 invånare (2010).
 10. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.