1. askjord

  askjord, äldre benämning på blekjordslagret i en podsol.
 2. podsol

  podsol, jordmån som förekommer i kalltempererade, fuktiga klimat, oftast i barrskogsmiljö, bl.a. i norra Europa, norra Asien och i Canada.
 3. blekjord

  blekjord, tidigare askjord, det ljusa urlakningsskiktet i en podsoljord, vilket genom urlakning förlorat såväl organiska kolloider som de flesta mineral, dock ej mineralet kisel i form av t.ex. kvartskorn.
 4. Japan

  Japan, stat i östra Asien.