1. asp

  asp, Populus tremula, art i familjen videväxter.
 2. asp

  asp, Aspius aspius, art i familjen karpfiskar.
 3. Aspergers syndrom

  Aspergers syndrom, tillstånd som ingår i diagnosen autismspektrumtillstånd (se autism).
 4. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); kategori hos verbet som markerar t.ex. om en handling ska ses som ett avslutat helt ( perfektiv aspekt), som pågående vid en viss tidpunkt ( progressiv aspekt) eller som något regelbundet återkommande ( habituell aspekt).
 5. Aspasia

  Aspasia (grekiska Aspasia), 400-talet f.Kr., en av det klassiska Greklands märkligaste kvinnogestalter.
 6. Aspen

  Aspen är en ort i delstaten Colorado i USA.
 7. aspartam

  aspartam, konstgjort sötningsmedel.
 8. Aspern

  Aspern, stadsdel och f.d. flygplats i Wien, på vänstra Donausidan, 10 km från centrum.
 9. Aspirin

  Aspirin ®, varunamn för acetylsalicylsyra.
 10. aspfjäril

  aspfjäril, Limenitis populi, art inom familjen praktfjärilar.