1. barrskog

  barrskog, skog som huvudsakligen består av barrträd.
 2. tajga

  tajga, taiga, en av barrskog dominerad nordlig (boreal) zon runt nästan hela jorden.
 3. monokultur

  monokultur, agrart odlingssystem som ensidigt inriktas på ett enda växtslag.
 4. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).
 5. journalistik

  journalistik, benämning på såväl insamling, urval, bearbetning och presentation av material i massmedier som på resultatet av denna verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna.
 6. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 7. mykorrhiza

  mykorrhiza, svamprot, ett slags samliv mellan svampars mycel och växters rötter, jordstammar eller protallier (gametofyten hos ormbunkar).

 8. aspar

  aspar, ett par arter av släktet Populus inom familjen videväxter.
 9. Aspar

  Aspar ( Flavius Ardabur Aspar), död 471 e.Kr., östromersk fältherre och statsman av germanskt ursprung.
 10. Aspius

  Aspius, det vetenskapliga namnet på ett släkte karpfiskar med två arter, varav en i svenska vatten, asp.