1. Aspergers syndrom

  Aspergers syndrom, tillstånd som ingår i diagnosen autismspektrumtillstånd (se autism).
 2. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); kategori hos verbet som markerar t.ex. om en handling ska ses som ett avslutat helt ( perfektiv aspekt), som pågående vid en viss tidpunkt ( progressiv aspekt) eller som något regelbundet återkommande ( habituell aspekt).
 3. Aspen

  Aspen är en ort i delstaten Colorado i USA.
 4. asp

  asp, Populus tremula, art i familjen videväxter.
 5. Aspern

  Aspern, stadsdel och f.d. flygplats i Wien, på vänstra Donausidan, 10 km från centrum.
 6. aspergillos

  aspergillos, infektioner orsakade av arter i svampsläktet Aspergillus (borstmögel), särskilt Aspergillus fumigatus.
 7. aspekt

  aspekt, synpunkt, synvinkel, sida (av en sak); i astronomin beteckning för det relativa läget mellan två kroppar i solsystemet sett från jorden.
 8. aspe

  as`pe subst. ~t ORDLED: asp-et
  Svensk ordbok
 9. Aspergillus

  Aspergillus, det vetenskapliga namnet på borstmögel.
 10. Aspero Friskolor AB

  Aspero Friskolor AB, Halmstad, utbildningsföretag, grundat 2002.