1. asperitetskontakt

  asperitetskontakt, term som används inom tribologin och som avser ytors grovhet eller ojämnhet.
 2. Aspenäs

  Aspenäs, kurs- och konferensanläggning i Lerum, Västergötland, bl.a. känd för årligen återkommande Nobelsymposier.
 3. monokultur

  monokultur, agrart odlingssystem som ensidigt inriktas på ett enda växtslag.
 4. Aspelands härad

  Aspelands härad är beläget på Småländska höglandets östsluttning, väster om Oskarshamn.
 5. journalistik

  journalistik, benämning på såväl insamling, urval, bearbetning och presentation av material i massmedier som på resultatet av denna verksamhet: det redaktionella innehållet i medierna.
 6. Autism- och Aspergerförbundet

  Autism- och Aspergerförbundet, intresseförening för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

 7. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).
 8. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 9. Werner Aspenström

  Aspenström, Werner, född 13 november 1918, död 25 januari 1997, författare, fil. hedersdoktor 1976, ledamot av Svenska Akademien från 1981.

 10. mykorrhiza

  mykorrhiza, svamprot, ett slags samliv mellan svampars mycel och växters rötter, jordstammar eller protallier (gametofyten hos ormbunkar).