1. boendesegregation

  boendesegregation, bostadssegregation, tillstånd på bostadsmarknaden som innebär att grupper av hushåll med olika egenskaper bor geografiskt åtskilda från varandra, vanligen i stadsdelar och bostadsområden med olika fysisk och social status.
 2. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 3. salt

  salt, i dagligt tal detsamma som natriumklorid, NaCl.
 4. tradition

  tradition, det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte.
 5. hermeneutik

  hermeneutik, läran om tolkning.
 6. Kali

  Kali, gudinna inom hinduismen.
 7. betasönderfall

  betasönderfall, radioaktiv sönderfallsprocess under vilken en atomkärna omvandlas samtidigt som en betapartikel (elektron e eller positron e+) sänds ut.

 8. ergonomi

  ergonomi, läran om människan i arbete; samspelet mellan människan och arbetsredskapen.
 9. litteraturvetenskap

  litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering.

 10. privatreligiositet

  privatreligiositet, vanlig benämning på individers andliga sökande utanför traditionella trosläror, oberoende av religiösa institutioner.