1. Ada Lovelace

  Lovelace, Augusta Ada King, Countess of Lovelace (Lady Lovelace), född Byron, 1815–52, brittisk kulturpersonlighet, ofta betraktad som pionjär inom datorprogrammering.
 2. Västindien

  Västindien, ökedjan som skiljer Atlanten från Karibiska havet, det vill säga främst ögrupperna Bahamas samt Stora och Små Antillerna; 235 000 km2, 40 miljoner invånare (2010).

 3. Edla

  Edla, kvinnonamn, kortform av fornhögtyska namn på Edil(i)-, i svenska dock närmast associerat med ädel.
 4. kemiska tecken

  kemiska tecken, benämning på de atomsymboler i form av bokstavsbeteckningar som används i kemisk notation, och i kemiska formler representerar en för varje grundämne karakteristisk massa.
 5. 68-rörelsen

  68-rörelsen, sextioåttarörelsen, samlingsnamn på olika radikala rörelser som uppstod under 1960- och 70-talen.

 6. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 7. fragil X-syndromet

  fragil X-syndromet, FRAXA-syndromet, utvecklingsstörning som har samband med en mutation i X-kromosomen.
 8. Amun

  Amun eller Amon, grekisk form Ammon, huvudguden i det egyptiska Thebe under antiken.
 9. Halleys komet

  Halleys komet, egentligen 1P/Halley, historiens mest framträdande komet, vilken har observerats vid varje passage i solens närhet sedan 240 f.Kr.
 10. index

  index, i matematiken ett tecken, ofta en siffra som fogas till en beteckning för att skapa flera besläktade beteckningar.