1. Agnes

  Agnes, kvinnonamn av grekiskt ursprung, tidigt associerat med latinets agnus ’lamm’.
 2. Io

  Io, Jupiter I, den innersta av planeten Jupiters stora, s.k. galileiska månar, en av solsystemets märkligaste himlakroppar.
 3. Ivan Pavlov

  Pavlov, Ivan, född 14 september (26 september enligt nya stilen) 1849, död 27 februari (nya stilen) 1936, rysk fysiolog.

 4. Michel de Montaigne

  Montaigne, Michel de, född 28 februari 1533 (gamla stilen), död 23 september 1592 (nya stilen), fransk författare och filosof.
 5. EFTA

  EFTA, European Free Trade Association, bildades 1960 genom att Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike undertecknade det s.k. Stockholmsavtalet.
 6. Robin Hood

  Robin Hood, legendarisk engelsk stråtrövare och fenomenal bågskytt, som med sina män stal från de rika, gav åt de fattiga, höll kvinnor i helgd och dödade enbart i självförsvar.
 7. Alvar Aalto

  Aalto, Alvar, född 3 februari 1898, död 11 maj 1976, finländsk arkitekt och formgivare.

 8. datalingvistik

  datalingvistik, gren inom språkvetenskapen som syftar till att vinna ökade insikter i människans språk (skrift och tal) och dess användning genom utnyttjande av datamaskinella metoder och olika språkliga data.
 9. Venus

  Venus, kärleksgudinnan i romersk religion.
 10. OSS

  OSS, Oberoende staters samvälde, engelsk förkortning CIS, rysk förkortning SNG, regionalt förbund av stater som tidigare var republiker i Sovjetunionen.