1. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 2. Fourierintegraloperatorer

  Fourierintegraloperatorer, klass av operatorer som används inom teorin för partiella differentialekvationer.
 3. Wolfgang Hildesheimer

  Hildesheimer, Wolfgang, född 9 december 1916, död 21 augusti 1991, tysk författare, från 1957 bosatt i Schweiz.
 4. duell

  duell, en kamp med livsfarliga vapen, vanligen med pistol eller värja, som enligt ett avtal utkämpas mellan två personer, duellanter, som ofta biträds av vardera två sekundanter och ev. en läkare.
 5. Socialdemokrater för tro och solidaritet

  Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen/Sveriges kristna socialdemokraters förbund (SKSF), en sidoorganisation inom socialdemokratiska partiet för troende socialdemokrater.
 6. amfibolgruppen

  amfibolgruppen, en mycket omfattande grupp bergartsbildande, monoklina respektive ortorombiska mineral, tillhörande inosilikaten (kedjesilikaten).
 7. hedersrelaterade brott

  hedersrelaterade brott, benämning på brott som skett i syfte att bevara eller återupprätta en persons, familjs eller släkts påstådda anseende. 

 8. atom

  atom, materiepartikel, den minsta del av ett grundämne som har detta ämnes kemiska egenskaper.
 9. Banachalgebra

  Banachalgebra, matematiskt begrepp.
 10. komet

  komet, liten isrik kropp i omloppsbana kring solen, vanligen hemmahörande i Oorts kometmoln.