1. elchock

  elchock, vardaglig benämning på ECT, elektrokonvulsiv behandling.
 2. Paul Klee

  Klee, Paul, född 18 december 1879, död 29 juni 1940, schweizisk-tysk konstnär.
 3. Zefyros

  Zefyros (grekiska Zephyros), de antika grekernas namn på västanvinden, son till titanen Astraios och gudinnan Eos.
 4. tunneleffekt

  tunneleffekt, kvantmekaniskt fenomen.
 5. Wernickes centrum

  Wernickes centrum, del av hjärnbarken i bakre, övre delen av tinningloben, under den sylviska fåran.
 6. riddarväsen

  riddarväsen, det adliga system som upprätthölls av riddare, vanligen förknippat med västeuropeisk hög- och senmedeltid.
 7. Franska unionen

  Franska unionen, franska l’Union française, under fjärde franska republiken (1946–58) politisk enhet, bestående av Frankrike, dess utomeuropeiska departement och territorier (f.d. kolonier) och förvaltarskapsområden under FN samt tre s.k. associerade stater (Kambodja, Laos och Vietnam).
 8. flygande tefat

  flygande tefat, hypotetisk rymdfarkost konstruerad och framförd av utomjordingar observerad av oss människor på jorden.
 9. Interparlamentariska unionen

  Interparlamentariska unionen, Inter-Parliamentary Union, IPU, internationell sammanslutning med 167 parlament (2016) som medlemmar; dessutom finns tio associerade medlemmar, bland dem Europaparlamentet.
 10. EFTA

  EFTA, European Free Trade Association, bildades 1960 genom att Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike undertecknade det s.k. Stockholmsavtalet.