1. Västeuropeiska unionen

  Västeuropeiska unionen, engelska Western European Union (WEU), allians för kollektivt självförsvar 1954–2011, bildad på grundval av Brysselpakten, som slöts 1948 mellan Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien, .

 2. Murasaki Shikibu

  Murasaki Shikibu, cirka 978–cirka 1016, japansk författare.

 3. musette

  musette, liten fransk säckpipa, modeinstrument i hovkretsar under 1600–1700-talen.
 4. Mithrasmysterierna

  Mithrasmysterierna, antik mysteriekult organiserad i logeliknande grupper och vida utbredd i det romerska riket under 100–300-talen e.Kr.
 5. Jockum Nordström

  Nordström, Jockum, född 1963, konstnär och illustratör, son till Gert Z. Nordström.
 6. Andrej Tarkovskij

  Tarkovskij, Andrej, född 4 april 1932, död 29 december 1986, sovjetisk filmregissör.
 7. nodplan

  nodplan, term från kvantmekaniken i vilken en partikel associeras med en vågfunktion ψ( x,  y,  z) som beror av de kartesiska koordinaterna x,  y,  z.
 8. storskalighet

  storskalighet, något som utförs eller gestaltas i stor skala och som framför allt associeras till industrisamhällets framväxt och dess organisationsformer.
 9. luftpostfrimärke

  luftpostfrimärke, särskilt frimärke avsett för luftpost (se flygpost).
 10. shirk

  shirk, enligt islam den svåraste formen av en förvrängd religion, där man sätter något vid Guds sida, ger Gud en sharik (en ’associerad’) och därmed bryter mot läran om Guds absoluta enhet (se tawhid).