1. romer

  romer, folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där den lever.

 2. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 3. Venus

  Venus, kärleksgudinnan i romersk religion.
 4. könsroll

  könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.
 5. rörelsemängd

  rörelsemängd, inom mekaniken en vektorstorhet ( p) som definieras som produkten av en kropps massa och hastighet ( p =  m v).
 6. Ivan Pavlov

  Pavlov, Ivan, född 14 september (26 september enligt nya stilen) 1849, död 27 februari (nya stilen) 1936, rysk fysiolog.

 7. Västindien

  Västindien, ökedjan som skiljer Atlanten från Karibiska havet, det vill säga främst ögrupperna Bahamas samt Stora och Små Antillerna; 235 000 km2, 40 miljoner invånare (2010).

 8. Indokina

  Indokina, benämning på tidigare Franska Indokina (slutet av 1800-talet till 1949), omfattande nuvarande Kambodja, Laos och Vietnam.

 9. Edla

  Edla, kvinnonamn, kortform av fornhögtyska namn på Edil(i)-, i svenska dock närmast associerat med ädel.
 10. meteorström

  meteorström, ström av interplanetära stoftkorn, meteoroider, som kretsar kring solen i likartade banor.