1. Kronobergs län

  Kronobergs län, län i södra Götaland.

 2. Skidbladner

  Skidbladner, i fornnordisk religion guden Frejs skepp, en av de kraftfyllda gåvor som dvärgarna gjorde åt asarna.

 3. islamofobi

  islamofobi, socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer samt handlingar och bruk som angriper, exkluderar eller diskriminerar människor på grund av att de är eller antas vara muslimer och associeras till islam.

 4. Amun

  Amun eller Amon, grekisk form Ammon, huvudguden i det egyptiska Thebe under antiken.
 5. Edla

  Edla, kvinnonamn, kortform av fornhögtyska namn på Edil(i)-, i svenska dock närmast associerat med ädel.
 6. Hugin och Munin

  Hugin och Munin, Odens två korpar i fornnordisk religion.

 7. Io

  Io, Jupiter I, den innersta av planeten Jupiters stora, s.k. galileiska månar, en av solsystemets märkligaste himlakroppar.
 8. Paul Klee

  Klee, Paul, född 18 december 1879, död 29 juni 1940, schweizisk-tysk konstnär.
 9. EFTA

  EFTA, European Free Trade Association, bildades 1960 genom att Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike undertecknade det s.k. Stockholmsavtalet.
 10. dunit

  dunit, olivinit , ultrabasisk, magmatisk bergart som till mer än 90 volymprocent består av olivin, medan övriga mineral är pyroxen, magnetit, ilmenit, kromit och/eller kromspinell.