1. Amun

  Amun eller Amon, grekisk form Ammon, huvudguden i det egyptiska Thebe under antiken.
 2. Halleys komet

  Halleys komet, egentligen 1P/Halley, historiens mest framträdande komet, vilken har observerats vid varje passage i solens närhet sedan 240 f.Kr.
 3. musette

  musette, liten fransk säckpipa, modeinstrument i hovkretsar under 1600–1700-talen.
 4. fobi

  fobi, intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.
 5. chakra

  chakra, inom hinduismen och buddhismen ett slags livsenergicentrum i människans kropp.
 6. komplementvara

  komplementvara, en vara eller tjänst som ofta konsumeras i samband med att en annan vara eller tjänst konsumeras. 

 7. grip

  grip (medellågty., ytterst av grekiska gryps), fabeldjur, vanligen avbildat med ett lejons bakkropp och en örns huvud (ibland med små, spetsiga öron), vingar och ben.
 8. Kaposis sarkom

  Kaposis sarkom, KS, egenartad kärlbildande tumör (angiosarkom) med varierande symtombild.
 9. EFTA

  EFTA, European Free Trade Association, bildades 1960 genom att Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike undertecknade det s.k. Stockholmsavtalet.
 10. dunit

  dunit, olivinit , ultrabasisk, magmatisk bergart som till mer än 90 volymprocent består av olivin, medan övriga mineral är pyroxen, magnetit, ilmenit, kromit och/eller kromspinell.