1. kvinnans historia

  kvinnans historia, framställningar av kvinnans faktiska ställning i samhället och familjelivet samt av hur hon beskrivs inom konst, litteratur osv.
 2. uppkallelse

  uppkallelse, överförande av ett egennamn från en namnbärare till en annan.
 3. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 4. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 5. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 6. Saudiarabien

  Saudiarabien, stat på Arabiska halvön, sydvästra Asien.

 7. Kina

  Kina, stat i östra Asien.