1. assurera

  assurera, försäkra, numera huvudsakligen om försäkring av postförsändelser.
 2. assurera

  assure´ra verb ~de ~t ORDLED: as-sur-er-ar SUBST.: assurerande, assurering; assurans
  Svensk ordbok
 3. Världspostföreningen

  Världspostföreningen, UPU (engelska Universal Postal Union eller franska Union Postale Universelle), Bern, sedan 1947 ett av FN:s fackorgan med syfte att förbättra postförbindelserna i världen.

 4. assuradör

  assuradör, äldre beteckning för försäkringsgivare (försäkringsbolag), numera endast använd inom sjöförsäkringsområdet.
 5. ass

  ass, tidigare förkortning i postala sammanhang för assurans; ordet användes ofta som benämning på en assurerad försändelse.
 6. mottagningsbevis

  mottagningsbevis, postal blankett som utgör intyg om att en värdeförsändelse har utlämnats till adressaten.
 7. frankosedelsförsändelse

  frankosedelsförsändelse, tidigare typ av paket, assurerat brev eller rekommenderad försändelse med tullpliktigt innehåll till vissa länder.
 8. sigill

  sigill, ett i vax eller lera och senare även i lack gjort avtryck av en sigillstamp; med sigill kan även avses själva stampen (beträffande metallsigill se blybulla).
 9. postanvisning

  postanvisning, äldre postalt förfarande för överföring av pengar som användes i regel då båda parter saknade postgirokonto.
 10. försegling

  försegling, tillslutning av ett dokument eller motsvarande handling genom ett påtryckt, vanligen lackat, sigill.