1. vettig

  vett`ig adj. ~t ORDLED: vett-ig
  Svensk ordbok
 2. närmast

  1när`mast adv., superl. ORDLED: närm-ast
  Svensk ordbok
 3. kontrastera

  kontraste´ra verb ~de ~t ORDLED: kontr-ast-er-ar SUBST.: kontrasterande, kontrastering
  Svensk ordbok
 4. fantastisk

  fantas´tisk adj. ~t ORDLED: fant-ast-isk
  Svensk ordbok
 5. väsentlig

  väsen´tlig adj. ~t ORDLED: väs-ent-lig
  Svensk ordbok
 6. kontrast

  kontras´t subst. ~en ~er ORDLED: kontr-ast-en
  Svensk ordbok
 7. fin

  fin adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. senaste

  se`naste adj., superl. ORDLED: sen-aste
  Svensk ordbok
 9. ödmjuk

  ö`dmjuk adj. ~t ORDLED: öd--mjuk
  Svensk ordbok
 10. populär

  populä´r adj. ~t ORDLED: popul-är
  Svensk ordbok