1. William Waldorf Astor

  Astor, William Waldorf, från 1917 Viscount Astor of Hever Castle (Lord Astor), 1848–1919, amerikansk-brittisk affärs- och tidningsman; jämför släktartikel Astor.
 2. At

  At, kemiskt tecken för grundämnet astat.
 3. Sigurd Syr

  Sigurd Syr, norsk fylkeskung.
 4. Astrild

  Astrild, kärleksguden i 1600- och 1700-talens svenska poesi, skapad av Georg Stiernhielm som en motsvarighet till Amor och Cupido.
 5. antistafylolysin

  antistafylolysin, ASTA, antikropp som upphäver förmågan hos ett av toxinerna hos stafylokocker att lösa upp röda blodkroppar.
 6. asteroid

  asteroid, småplanet som går i bana runt solen och som hör till eller har sitt ursprung i asteroidbältet mellan banorna för Mars och Jupiter.
 7. Bofast

  Bofast, tidning om bostads- och fastighetsbranschen, grundad 1983 och nedlagd 2016.

 8. Observer

  Observer, egentligen The Observer, brittisk söndagstidning (världens äldsta), utgiven i London sedan 1791.
 9. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 10. halvmetaller

  halvmetaller är grundämnen som liknar både metaller och icke-metaller.