1. astrograf

  astrograf, en typ av äldre astronomiskt linsteleskop (refraktor) med speciellt stort synfält som främst användes för att fotografera stjärnfält.
 2. teleskop

  teleskop, större kikare, framför allt använd inom astronomin, som med hjälp av linser och/eller speglar avbildar vanligtvis små och ljussvaga astronomiska objekt.
 3. Stockholms observatorium

  Stockholms observatorium, astronomiskt observatorium, upprättat efter beslut av Vetenskapsakademien 1746.

 4. Wirtanens komet

  Wirtanens komet, komet upptäckt 1948 av den amerikanske astronomen Carl Alvar Wirtanen (1910–90). 

 5. Yngve Öhman

  Öhman, Yngve, född 27 mars 1903, död 17 juni 1988, astrofysiker, professor vid Vetenskapsakademien 1953–68.