1. Eckertprojektion

  Eckertprojektion, kartprojektion för världskartor, föreslagen 1906 av Max Eckert-Greifendorff.
 2. Janosch

  Janosch, pseudonym för Horst Eckert, född 1931, tysk författare och illustratör.
 3. Johannes Johann Bayer

  Bayer, Johannes ( Johann), 1572–1625, tysk astronom, till yrket advokat.
 4. Generalstabens Litografiska Anstalt

  Generalstabens Litografiska Anstalt, GLA, kartografiskt företag, bildat som litografisk inrättning på 1830-talet.
 5. Bohuslän

  Bohuslän, Sveriges västligaste landskap, beläget vid Skagerrak.

 6. astronomi

  astronomi, kunskapen om och det vetenskapliga studiet av himlakroppar och andra naturföreteelser utanför planeten jorden.