1. ringrev

  ring`rev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ring--rev-et
  Svensk ordbok
 2. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 3. naturformation

  natu`rformation subst. ~en ~er ORDLED: nat-ur--form-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. bikini

  bikini [-ki´-] subst. ~n, plur. ~ el. ~s ORDLED: bikin-in
  Svensk ordbok