1. International Atomic Energy Agency

  International Atomic Energy Agency, se IAEA.
 2. European Atomic Energy Society

  European Atomic Energy Society, se EAES.
 3. Atomic Energy Commission

  Atomic Energy Commission, AEC, f.d. federal organisation i USA, inrättad 1946 för att finansiera, planera och kontrollera utvecklingen av kärnvapen samt för att leda och styra forskningen om och utvecklingen av kärnenergins fredliga användning.
 4. United Kingdom Atomic Energy Authority

  United Kingdom Atomic Energy Authority, UKAEA, brittisk statlig organisation som inrättades 1954 med uppgift att utveckla fredlig kärnenergi och kärnvapen.
 5. Harwell Atomic Energy Research Establishment

  Harwell Atomic Energy Research Establishment, AERE, forskningsanläggning inom kärnenergiområdet, 20 km söder om Oxford, Storbritannien.
 6. Fredrik Ljungkvist

  Ljungkvist, Fredrik,  född 1969, jazzmusiker (saxofonist och klarinettist).

 7. AEC

  AEC, den amerikanska kärnenergikommissionen, se Atomic Energy Commission.
 8. Manhattanprojektet

  Manhattanprojektet, engelska Manhattan Project, täcknamn för det projekt som inleddes av den amerikanske presidenten Roosevelt 1941 och som utnyttjade den nya kärnfysiken för att framställa en atombomb.
 9. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 10. EAES

  EAES, European Atomic Energy Society, sammanslutning av flera europeiska statliga kärnenergiorgan och forskningscentra inom kärnenergiområdet, med idéutbyte och samarbete som främsta ändamål.