1. astronomiskt ur

  astronomiskt ur, ur där man direkt kan avläsa astronomiska data.

 2. maser

  maser, förstärkare eller generator av elektromagnetisk strålning, vanligen mikrovågor.
 3. jonfälla

  jonfälla, anordning för att med elektriska och/eller magnetiska fält fånga in och behålla joner i fritt tillstånd inom en begränsad volym.
 4. GPS

  GPS står för Global Positioning System och är ett system för att navigera, alltså hitta rätt på land, till sjöss eller i luften.
 5. Norman F Ramsey

  Ramsey, Norman Foster, 1915–2011, amerikansk fysiker, verksam vid Harvard University från 1947, som professor 1966–86.
 6. atomstråleresonans

  atomstråleresonans, experimentell metod för att studera atomer, introducerad av Isidor Isaac Rabi 1938.
 7. långbasinterferometri

  långbasinterferometri, VLBI ( very long baseline interferometry), mätteknik, speciellt utvecklad för radioastronomi och geodesi, som bygger på principen om interferens mellan radiovågor med längre våglängder än 1 mm.
 8. cesium

  cesium, metalliskt grundämne tillhörande alkalimetallerna i periodiska systemets grupp 1 (I A), kemiskt tecken Cs.
 9. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 10. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.