1. pankreasfibros

  pankreasfibros, sjukligt tillstånd med ökad förekomst av kollagenrik bindväv i bukspottkörteln (pankreas), förenad med förtvining (atrofi) eller undergång av körtelvävnaden.
 2. enoftalmus

  enoftalmus, insjunket öga.
 3. dienöstrol

  dienöstrol, syntetisk substans med svag östrogen effekt.
 4. trofisk

  trofisk, som har samband med näringsförhållanden och vitalitet i en kroppsvävnad.
 5. åldersinvolution

  åldersinvolution, minskning av mängden funktionell vävnad och därmed storleksminskning (tillbakabildning) av ett organ med stigande ålder.
 6. ulnarisförlamning

  ulnarisförlamning, funktionsbortfall i de muskler i handen som får sina nervimpulser från armbågsnerven ( nervus ulnaris).
 7. lillhjärnsataxi

  lillhjärnsataxi, bristande samordning mellan olika muskelgrupper vid viljemässiga rörelser till följd av en lillhjärnsskada eller lillhjärnssjukdom.
 8. lipatrofi

  lipatrofi (av grekiska lipos ’fett’ och atrofi), lokaliserad eller generell förlust av fettvävnad.
 9. ljusdermatoser

  ljusdermatoser , hudsjukdomar som orsakas av ultraviolett strålning och i en del fall av den synliga strålningen i solljus.
 10. jättecellsarterit

  jättecellsarterit, sjukdom med allmän eller begränsad inflammation i väggen till större respektive medelstora artärer med inlagring av lymfocyter, makrofager och flerkärniga jätteceller.